วางพวงหรีด นางพิกุล มัชฌิกะ สมาชิก ช.พ.ค. 566103 และ ช.พ.ส. 229155 ที่ถึงแก่กรรม

เวลา 15.20 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

และนางปรียากร นวลสังข์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เดินทางไปวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย

นางพิกุล มัชฌิกะ สมาชิก ช.พ.ค. 566103 และ ช.พ.ส. 229155 ที่ถึงแก่กรรม

ณ วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_0481

IMG_0482