ร่วมประชุมกับ สพม.28 และเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

>>>  วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (สพม.28) ในโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 เพื่อพบปะแนะนำและเชิญชวนครูผู้ช่วยใหม่ที่เข้าร่วมประชุมให้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส โดยแจกแผ่นพับผู้มีสิทธิ์สมัคร ช.พ.ค.,ช.พ.ส. จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสมัคร พร้อมทั้งแนบใบสมัครด้วย เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และอัพเดทข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค., ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ควรรู้และตอบปัญหาข้อสงสัยแก่ครูผู้ช่วย

ณ หอประชุมนันทพันธ์(สพม.28) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

IMG_9296

IMG_9288

IMG_9290

IMG_9297

IMG_9298

IMG_9299

IMG_9300

IMG_9291

IMG_9292