ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม และ ดร.ดำรงค์ น่วมศิริ เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

♦ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิษณุ ตุลสุข 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 

กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมให้การต้อนรับ

และแสดงความยินดีในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ต้อนรับรองลขาฯ

ต้อนรับรองเลขาฯ_489-768x512

ต้อนรับรองเลขาฯ_2937-768x512

ต้อนรับรองเลขาฯ_4174-768x512

ต้อนรับรองเลขาฯ_4898-768x512