เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพบปะข้าราชการบำเหน็จและบำนาญ ณ อำเภอภูสิงห์

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี…

นางสาวสายจินต์ วัฒนอมรเกียรติ และ นางสาวดาราวรรณ ประทีปทอง เข้าร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ซึ่งขอความอนุเคราะห์เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตพร้อมทั้งอัพเดทข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค., ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ควรรู้และตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ข้าราชการบำเหน็จและบำนาญอำเภอภูสิงห์ พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบัน เพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

IMG_2952

IMG_2964

IMG_2967

IMG_2949

IMG_2977

IMG_2948

IMG_2976

IMG_2945

IMG_2979

IMG_2974

IMG_2960

IMG_2958

IMG_2957
IMG_2951

IMG_2953

IMG_2956

IMG_2947

IMG_2946

IMG_2954

IMG_2981

IMG_2962

IMG_2969

IMG_2944 IMG_2943IMG_2942 IMG_2940IMG_2941IMG_2938 IMG_2939