ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

นายนิสิต รังษี อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
รวมทั้งคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

1.นายกวี เพ็งศรี ประธานกรรมการ
2.นายสุวัฒน์ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
3.นายประดิษฐ์ พรหมเสนา กรรมการ
4.นายโนรี สุขสุเหิม เลขานุการ

ด้วยความยินดียิ่ง
ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560

IMG_6371

IMG_6373

IMG_6374

IMG_6376

IMG_6378

IMG_6381

IMG_6384

IMG_6385

IMG_6387

IMG_6388

IMG_6389

IMG_6391

IMG_6392

IMG_6393

IMG_6394

IMG_6396

IMG_6397

IMG_6398

IMG_6399

IMG_6401

IMG_6402

IMG_6403

IMG_6404

IMG_6405

IMG_6406.1

IMG_6406.3

IMG_6406.4

IMG_6406

IMG_6408

IMG_6409

IMG_6410

IMG_6411

IMG_6412

IMG_6413

IMG_6414

IMG_6415

IMG_6416

IMG_6417

IMG_6419

IMG_6420

IMG_6422

IMG_6423

IMG_6424

IMG_6426

IMG_6428

IMG_6429

IMG_6431

IMG_6433

IMG_6434

IMG_6437

IMG_6438

IMG_6439

IMG_6440

IMG_6441

IMG_6442

IMG_6443

IMG_6448

IMG_6449

IMG_6453

IMG_6454

IMG_6456

IMG_6457

IMG_6458

IMG_6459

IMG_6461

IMG_6462

IMG_6463

IMG_6466

IMG_6469

IMG_6470