พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


เตรียมความพร้อม ...พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตรวจการในการเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจการในการเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะมีพิธีลงนามเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

ตรวจการในการเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้2

 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิธีลงนามลดภาระหนี้

IMG_1586

IMG_1589

IMG_1593

IMG_1601

IMG_1596

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นำโดย ….นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมี ….พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารของทุกฝ่าย แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติและเก็บข้อมูลทำข่าวจำนวนมาก

ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559