ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
15 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559

25591216_๑๖๑๒๑๖_0018 25591216_๑๖๑๒๑๖_0021 25591216_๑๖๑๒๑๖_0024
  25591216_๑๖๑๒๑๖_0004ท่านสุริชัย คำศรี อดีต ผอ.สกสค.ศรีสะเกษ เข้าร่วมแสดงความยินดี
25591216_๑๖๑๒๑๖_0003ท่าน ผอ.วิชัยทรรศ แก้วภักดี เข้าร่วมแสดงความยินดี 25591216_๑๖๑๒๑๖_0038 คณะครู สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เข้าร่วมแสดงความยินดี 25591216_๑๖๑๒๑๖_0015ธนาคารออมสิน เข้าร่วมแสดงความยินดี 25591216_๑๖๑๒๑๖_002825591216_๑๖๑๒๑๖_0033สมาคม ฌค.ศรีสะเกษ เข้าร่วมแสดงความยินดี