นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่พบปะข้าราชการบำเหน็จ,บำนาญ ณ อำเภอกันทรารมย์

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ

เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตและตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่

ข้าราชการบำนาญของอำเภอกันทรารมย์ โนนคูณ น้ำเกลี้ยง พยุห์ พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

IMG_3140IMG_3132IMG_3133IMG_3134IMG_3135 IMG_3136 IMG_3141