นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของ นางนารี นาจาน สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม ให้แก่ นายสมนึก นาจาน คู่สมรสของสมาชิก

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ของ นางนารี นาจาน สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ให้แก่ นายสมนึก นาจาน คู่สมรสของสมาชิกที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

IMG_6462 IMG_6467 IMG_6468 IMG_6469 IMG_6470 IMG_6471