นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

〉〉〉〉〉 นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางไลย์เฮียง จันทร์หอม
สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 17261 ที่ถึงแก่กรรม ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 

S__20684882

S__20684883

S__20684884