นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายกองสุน อินนา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ
นายกองสุน อินนา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม 
และ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่คู่สมรสของผู้วายชนม์

ณ วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

IMG_6532
IMG_6533
IMG_6592
IMG_6588
IMG_6590