มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ของ นายเฉลิมชัย บุตะเคียน

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายเฉลิมชัย บุตะเคียน

เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 451977  ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8565