มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางสุทธิลักษณ์ โคสารคุณ เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 263668 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางสุทธิลักษณ์ โคสารคุณ

เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 263668  ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8561

IMG_8562