นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมกับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เพื่อประสานงานโครงการแก้วิกฤตครู

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมกับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
เพื่อประสานงานโครงการแก้วิกฤตครูจังหวัดศรีสะเกษ
และขอขอบคุณประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษจำกัด

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

IMG_8378 IMG_8379 IMG_8380 IMG_8381