นายนิสิต รังษี ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤต ที่หอประชุมศรีอุทุมพร อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมศรีอุทุมพร อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โดยนายนิสิต รังษี ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤต

และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

แก่นายกิตติศักดิ์ พงษ์ไทยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงแดง

IMG_8702

IMG_8704

IMG_8705

IMG_8703

IMG_8706