นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤต กับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งมี นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม  นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่…..

๑.นางวิไลวรรณ ใจนวน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านระกา ได้รับรางวัลผู้ทำคุณฯ

๒.นายสนธยา ดอกประโคน ครูชำนาญการโรงเรียนจะกงวิทยา ได้รับรางวัลครูผู้เสียสละ

และได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤต

กับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

16508875_1321153751279736_8074066370480928434_n

16602731_1321149624613482_730963330930119134_n

16681466_1321151787946599_7376959033361059162_n

16508875_1321151394613305_5851075274857854114_n

16508187_1321166924611752_6453062367489842169_n

16508842_1321165904611854_6017423542495471539_n
16641053_1321164754611969_324733180365037383_n

IMG_8761

IMG_8762

IMG_8764