นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตและแจกแบบกรอกข้อมูลข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้แก่ข้าราชการบำเหน็จ,บำนาญ อำเภอปรางค์กู่ที่เข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้

สินครูในภาวะวิกฤตและตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ข้าราชการบำเหน็จ,บำนาญ อำเภอปรางค์กู่

พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบัน

เพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ณ สพป.อำเภอปรางค์กู่(ตึกเก่า) อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

IMG_2530

IMG_2529

IMG_2531

IMG_2532 IMG_2533

IMG_2567

IMG_2536

IMG_2537

IMG_2539

IMG_2541

IMG_2542

IMG_2568

IMG_2544

IMG_2545

IMG_2546

 

IMG_2554

IMG_2556

IMG_2558

IMG_2559

IMG_2560

IMG_2561

IMG_2565

IMG_2569