ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่พบปะข้าราชการบำเหน็จ,บำนาญอำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอห้วยทับทัน

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษเพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตและตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ข้าราชการบำนาญของอำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอห้วยทับทัน พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

IMG_3161 IMG_3162 IMG_3163 IMG_3164 IMG_3165 IMG_3166 IMG_3167