นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางเพียงมาศ พงศ์สุวนิต

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางเพียงมาศ พงศ์สุวนิต สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

IMG_3458 IMG_3459 IMG_3460