ร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตพร้อมทั้งอัพเดทข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค.,ให้แก่ ข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอกันทรลักษ์, อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอเบญจลักษ์

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจ
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตพร้อมทั้งอัพเดทข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค.,
ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ที่ควรรู้และตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่
ข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอกันทรลักษ์, อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอเบญจลักษ์
พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลสมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบัน
เพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

IMG_3545 IMG_3547 IMG_3548 IMG_3549 IMG_3551