ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

และเป็นประธานเปิดวาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม พร้อมร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

IMG_5788

IMG_5793

IMG_5787

IMG_5809

IMG_5807

IMG_5805

IMG_5804

IMG_5806

IMG_5808

IMG_5803

IMG_5802

IMG_5801

IMG_5800

IMG_5799