เก็บข้อมูลเชิงลึก “เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เข้าเก็บข้อมูลเชิงลึก “เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีสังกัดของสมาชิกที่เข้าร่วมการเก็บข้อมูลเชิงลึก สังกัดละ 1 ราย ดังนี้

1.ข้าราชการบำนาญ
2.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
9.กระทรวงวัฒนธรรม
10.อื่นๆ

ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

IMG_7690

IMG_7691

IMG_7693

IMG_7694

IMG_7695

IMG_7696

IMG_7697

IMG_7698

IMG_7699

IMG_7701

IMG_7702

IMG_7708.1

IMG_7713.1

IMG_7714