ร่วมปลูกดอกดาวเรือง แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมือร่วมใจกันนำดอกดาวเรืองที่ปลูกโตแล้ว ลงใส่ตะกร้าให้สวยงาม ซึ่งดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง “เป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และใช้ประดับสถานที่ราชการในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทางสำนักงาน จึงอยากเชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้เบ่งบานไปพร้อมกันทั่วประเทศ

1ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0040

2ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0037

3ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0043

11ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0050

4ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0033

5ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0029

6ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0012

12ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0031

7ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0006

8ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0020

9ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0017

10ร่วมแรงปลูกๆ_๑๗๐๙๒๐_0002