นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของ นายสวัสดิ์ ฮงทอง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม ให้แก่ทายาทของสมาชิก

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ของ นายสวัสดิ์ ฮงทอง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

ให้แก่ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ/ครับ

IMG_6461 IMG_6463.1 IMG_6463 IMG_6464 IMG_6465 IMG_6466