มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายไสว ผาสุข

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายไสว ผาสุข สมาชิก ช.พ.ค. 395832

และ ช.พ.ส. 263719 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8595

IMG_8596