นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบคารวะ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เข้าพบคารวะ นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้ารายงานตัวผู้ว่าฯ_๑๖๑๒๒๑_0001 เข้ารายงานตัวผู้ว่าฯ_๑๖๑๒๒๑_0002 เข้ารายงานตัวผู้ว่าฯ_๑๖๑๒๒๑_0003 เข้ารายงานตัวผู้ว่าฯ_๑๖๑๒๒๑_0004 เข้ารายงานตัวผู้ว่าฯ_๑๖๑๒๒๑_0005 เข้ารายงานตัวผู้ว่าฯ_๑๖๑๒๒๑_0006