ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเครือข่าย กำแพง หนองห้าง สระกำแพงใหญ่

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเครือข่าย กำแพง หนองห้าง สระกำแพงใหญ่ ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตพร้อมทั้งอัพเดทข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค., ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ควรรู้และตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

IMG_3314

IMG_3315

IMG_3316