อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ประจำปี 2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2560” ให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู

นายวิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า โครงการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ซึ่งได้จัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาหลายปี สร้างประโยชน์ สร้างความตระหนักในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นสมาชิกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เป็นสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งสิ้น 153 คน และในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานและอำนวยความสะดวกจากนายนิสิต รังษี ผอ.สคสค.พร้อมทีมงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างดียิ่ง ซึ่ง สกสค. คาดหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย ตลอดจนการได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมในโอกาสต่อไป

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. เดินทางไปยัง อ.ภูสิงห์ เพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อสืบทอดพระปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และหลังจากนั้น เวลา 13.00 น. เดินทางไปกราบหลวงปูสรวง ที่วัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้มาเยือน แล้วเดินทางต่อไปที่ อ.ขุนหาญ เพื่อชมสวนทุเรียน แนวผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วจึงเดินทางกลับโรงแรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.  นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าพบปะ ผู้เข้าร่วมการอบรม  ฯลฯ

วันที่ 1

IMG_6803

IMG_6807

IMG_6810

IMG_6824

IMG_6827

IMG_6831

IMG_6833

IMG_6834

IMG_6836

IMG_6839

IMG_6842

IMG_6845

IMG_6846

IMG_6853

IMG_6864

IMG_6867

IMG_6887

IMG_6889

IMG_6891

วันที่ 2 ศูนย์พัฒนาการเกษตร ภูสิงห์

IMG_6918 - Copy

IMG_6916 - Copy

IMG_6920 - Copy

IMG_6921 - Copy

IMG_6922 - Copy

IMG_6924 - Copy

IMG_6925 - Copy

IMG_6926 - Copy

IMG_6927 - Copy

IMG_6930 - Copy

IMG_6934 - Copy

IMG_6935 - Copy

IMG_6936 - Copy

IMG_6937

IMG_6940

IMG_6941

IMG_6942

วัดไพรพัฒนา

IMG_6950

IMG_6961

IMG_6963

ชมสวนทุเรียน

IMG_6965

IMG_6966

IMG_6967

IMG_6968

IMG_6972

IMG_6976

วันที่ 3

IMG_6982

IMG_7019

IMG_6980

IMG_7020

IMG_6991

IMG_7006

IMG_7015

IMG_7021

IMG_7023

IMG_7024

IMG_7025

IMG_7026

IMG_7027

IMG_7028

IMG_7029

IMG_7056

IMG_7057