ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนการศึกษาประจำปี 2560

⇒ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดให้มีการให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ) โดยในปี 2560 มี หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 ดังนี้

1. ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เรื่องการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่ ⇐

1.1 แบบขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ  ⇒ คลิกที่นี่

2. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2560  ⇒ คลิกที่นี่

2.1 แบบขอรับทุนของ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  ⇒ คลิกที่นี่

2.2 แบบขอรับทุนของ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประเภททุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา ⇒ คลิกที่นี่

OD2R6w0Nz9_1453712666

UMqrkdhklG_1479357749