ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

1. ประกาศฯ+คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลครูดีของปวงประชา ⇒ คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่

2. ใบสมัคร    ⇒ คลิกที่นี่ ใบสมัคร ⇐

 

ครูดีของปวงประชา

ประกาศฯ+คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลและหลักเกณฑ์ ครูดีของปวงประชา ปี 2560