ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

1.ประกาศครูดีปูชนียบุคล ปี 2560  ⇒ คลิกที่นี่

2.รายละเอียดแนบท้าย ประกาศฯ  ⇒ คลิกที่นี่ ⇐

3.ใบสมัคร    ⇒ คลิกที่นี่ ⇐

ครูดีปูชนียบุคคล

1.ประกาศครูดีปูชนียบุคล ปี 2560

2.รายละเอียดแนบท้าย ประกาศฯ

3.ใบสมัคร