มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นมารดาของ น.ส.จุฑาภรณ์ อุ่นอ่อน (ผอ.อ้อย)

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
 ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นมารดาของ น.ส.จุฑาภรณ์ อุ่นอ่อน (ผอ.อ้อย)
 เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 1028523 ที่ถึงแก่กรรม
 ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ
 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

IMG_1683

IMG_1686

IMG_1687

IMG_1688