ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

IMG_8827

IMG_8828

IMG_8829

IMG_8830

IMG_8831

IMG_8832

IMG_8833

IMG_8834

IMG_8835

IMG_8836

IMG_8838

IMG_8839

IMG_8840

IMG_8841

IMG_8844

IMG_8845

IMG_8846