มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายถนอม สำเภา

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายถนอม สำเภา

สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 459948 ที่ถึงแก่กรรม ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

S__20652055

S__20652054

S__20652056