มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางจุลกมล ภูลสวัสดิ์

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางจุลกมล ภูลสวัสดิ์

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 77642 ที่ถึงแก่กรรม ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

S__20660249

S__20660246

S__20660247

S__20660248