มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางศิริพร วงศาโรจน์

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางศิริพร วงศาโรจน์

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 558966 และเป็น สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 246073 ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

S__20668522

S__20668523

S__20668527

S__20668529