ร่วมพิธีเปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตศรีสะเกษ ธนาคารออมสิน ภาค 12 กับธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษ

⇒ นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตศรีสะเกษ ธนาคารออมสิน ภาค 12 กับธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษ ณ ธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

590944

590946

590948