ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

25610525_๑๘๐๕๒๕_0001

25610525_๑๘๐๕๒๕_0002

25610525_๑๘๐๕๒๕_0004

25610525_๑๘๐๕๒๕_0011

25610525_๑๘๐๕๒๕_0013

25610525_๑๘๐๕๒๕_0015

25610525_๑๘๐๕๒๕_0016

25610525_๑๘๐๕๒๕_0018

25610525_๑๘๐๕๒๕_0019

25610525_๑๘๐๕๒๕_0020