มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายบรรจบ เหล่าบุตรศรี

สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 479516 ที่ถึงแก่กรรม ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

S__4513824