วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย แด่นางประไพพร เกษมสุข สมาชิก ช.พ.ค.

เวลา 15.15 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เดินทางไปวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย

แด่นางประไพพร เกษมสุข สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 145907 ที่ถึงแก่กรรม

ณ วัดวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

S__4603964

S__4603968