เมื่อวันที่ 23 กันยายน   2561 นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางศุภกานต์ พลสมบัติ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางธนัญญาณ์ รุญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร OTEP – KRS System ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำนักงานมุ่งหวังเพื่อพัฒนาองค์กร และบุคลากรแบบก้าวกระโดด และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการบริหารจัดการ  โดยมีนายเอกศักดิ์   คงตระกูล รองเลาขาธิการสำนักงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

106883 S__76914692 S__76914696 S__76914698 S__76914699 S__76914701