มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท

 

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท

           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายจำเริญ ดอกพวง สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 476827 สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 191229  ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1571