ประชุมตัวแทนข้าราชการบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมครูนอกประจำการ

                      เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ                                  ประชุมตัวแทนข้าราชการบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดศรีสะเกษณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

6322