วันที่ 19-30 เมษายน 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ  เปิดให้บริการสมาชิกตามเวลาปกติ ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ covid 19 โดยเคร่งครัด   

ประชาสัมพันธ์จิตอาสา