มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายแสงอรุณ คุณมะนะ สมาชิก ช.พ.ค. 614989 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายแสงอรุณ คุณมะนะ
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 614989 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8639