นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบองค์พระ”พระพฤหัสบดี” จำนวนทั้งหมด ๑๓๘ องค์ ณ สพป.ศก เขต 1

นายสุริชัย คำศรี ผอ. สกสค จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต

พร้อมทั้งมอบองค์พระ”พระพฤหัสบดี” จำนวนทั้งหมด ๑๓๘ องค์ 

เป็นที่ระลึกแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ๑๓๘ ราย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

IMG_1985

IMG_1990

IMG_2013

IMG_1989

IMG_2012

IMG_2011