ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

IMG_3320

IMG_3321

IMG_3323

IMG_3318
IMG_3322

IMG_3319

IMG_3324

IMG_3325

IMG_3326

IMG_3327

IMG_3328

IMG_3329

IMG_3330

IMG_3331

IMG_3332 IMG_3333

IMG_3334