วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นางสวาท ศรแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

เวลา 15.30 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบหมายให้นางปรียากร นวลสังข์ เดินทางไปวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัย

แด่นางสวาท ศรแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 156467 ที่ถึงแก่กรรม

ณ วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

IMG_8659