ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน เมษายน

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน เมษายน และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

IMG_4551 IMG_4552 IMG_4556 IMG_4557 IMG_4558 IMG_4559 IMG_4560 IMG_4561 IMG_4562 IMG_4563 IMG_4566 IMG_4567 IMG_4568 IMG_4569 IMG_4570