นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่าวมประชุมคณะกรรมการ กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ สำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนีอ กลุ่มที่ 3

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ สำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 3

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์  

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

IMG_0692

IMG_0693

IMG_0694